Author
Publisher
University of Nebraska Press
Pub. Date
c1993
Language
English
Author
Publisher
University of Nebraska Press
Pub. Date
c1997
Language
English
Author
Publisher
Dalkey Archive Press
Pub. Date
1998
Language
English
Author
Publisher
University of Oklahoma Press
Pub. Date
c1998
Language
English
Author
Publisher
University of Oklahoma Press
Pub. Date
©1999
Language
English
Description
Publisher
Universal
Pub. Date
©2000
Language
English
Description
Author
Publisher
University of South Carolina Press
Pub. Date
c2000
Language
English
Author
Publisher
University of Oklahoma Press
Pub. Date
c2001
Language
English
Author
Publisher
Facts on File
Pub. Date
c2002
Language
English
Author
Publisher
Dalkey Archive Press
Pub. Date
2002
Language
English
Description
Author
Publisher
University of Oklahoma Press
Pub. Date
c2002
Language
English
Author
Publisher
Dalkey Archive Press
Pub. Date
2002
Language
English
Author
Publisher
University of Oklahoma Press
Pub. Date
c2005
Language
English
Publisher
Dalkey Archive Press
Pub. Date
2009
Language
English
Author
Publisher
University of Oklahoma Press
Pub. Date
c2009
Language
English
Author
Publisher
University of Oklahoma Press
Pub. Date
©2011
Language
English
Description
Author
Publisher
Facts On File
Pub. Date
c2011
Language
English
Author
Publisher
University of Iowa Press
Pub. Date
c2012
Language
English
Author
Publisher
Rowman & Littlefield
Pub. Date
[2014].
Language
English
Description
Author
Publisher
The University of South Carolina Press
Pub. Date
[2014]
Language
English